Klauzula informacyjna RODO

Tadej I Sp. z o.o.
Ul. Powstańców 23
46-080 Chróścice
KRS 0000963802
Regon 531150547
NIP 7541730794

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku Tadej sp. z o.o. sp.k. ul.
Powstańców 23, 46-080 Chróścice, KRS 0000491710, Regon 531150547, NIP 7541730794
informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tadej sp. z o.o. sp.k. ul. Powstańców 23,
46-080 Chróścice, KRS 0000491710, Regon 531150547, NIP 7541730794.
Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacji dotyczących danych osobowych u Administratora
Danych Osobowych prosimy o kontakt: poczta@tadej.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania, zapewnienia dostawy,
sprzedaży, realizacji usługi zgodnie z art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli wypełnienie
obowiązku prawnego.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy umożliwiające realizację usługi.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego poza Unię
Europejską

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami
ustaw obowiązujących w tym zakresie.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2 lub jego prawnego następcy Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany