UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem http://tadej.pl/

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma TADEJ Sp. z o.o. Sp.K., prowadząca działalność pod adresem: CHRÓŚCICE, ul.Powstańców 23, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 754-17-30-794, o nadanym numerze REGON: 161513097, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Google+

 • Facebook

 • Twitter

 • AddThis

 • Youtube

 • Vimeo

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Płyty gipsowe Rigips

Płyty gipsowo - kartonowe stały się materiałem, który jest powszechnie stosowany do prac wykończeniowych w budownictwie.

Technologia wykonywania okładzin ścian z zastosowaniem płyt g-k Rigips pozwala na uzyskanie bardzo ładnych, gładkich i równych powierzchni. Konstrukcje okładzin wykonanych w tej technologii charakteryzują się wieloma zaletami, z których najistotniejsze to:

 1. wyeliminowanie procesów "mokrych", co w praktyce pozwala na prowadzenie prac w dowolnym momencie realizacji inwestycji,
 2. prostota i szybkość montażu - wykończone pomieszczenia można niemal natychmiast użytkować,
 3. niewielki ciężar zabudowy,
 4. optymalna wilgotność powietrza w użytkowanym pomieszczeniu (gips jest tzw. naturalnym regulatorem wilgotności powietrza),
 5. możliwość znacznego zwiększenia izolacyjności termicznej całej przegrody oraz prostego umieszczenia wszelkich instalacji wewnętrznych,
 6. stosunkowo mała grubość zabudowy,
 7. wysoki poziomem estetyki,
 8. bezpieczeństwo użytkowania - płyty gipsowo - kartonowe dzięki unikatowej budowie chemicznej gipsowego rdzenia płyty są materiałem niepalnym. Pozwalają na uzyskanie okładzin ściennych nie rozprzestrzeniających ognia (NRO) nawet do 2 godzin.


Przykładowe produkty RIGIPS:

RIGIMETR – płyta gipsowo-kartonowa  typ A (GKB)
– standardowa 

 

rigips

 
Zastosowanie:

do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy,  w tym o deklarowanej izolacyjności akustycznej.


Właściwości: 

• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,  w których wilgotność względna powietrza  nie przekracza 70%
• produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0  w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych  (wg normy PN-EN 13501-1).


RIGIMETR – płyta gipsowo-kartonowa typ H2 (GKBI)
– impregnowana

 

rigips

 

Zastosowanie:

do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjności akustycznej.


Właściwości:

• z mniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu  do standardowych i ogniochronnych płyt g-k
• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wiglotność względna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%
• produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych  (wg normy PN-EN 13501-1).

RIGIMETR FIRE-Line – płyta gipsowo-kartonowa typ F
– ogniochronna

 

rigips

 
Zastosowanie:

• jako poszycie w wybranych systemach Rigips sklasyfikowanych pod względem odporności ogniowej (wg normy PN-BN 13501-2:2007)
• do stosowania tam gdzie wymagana jest podwyższona odporność płyt na działania wysokich temperatur.


Właściwości: 

•  większona spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur • p rzeznaczona do stosowania w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70% • p rodukt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0  w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych  (wg normy PN-EN 13501-1) • p łyta w szarym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawędzi.

RIGIMETR 4PRO  płyta gipsowo-kartonowa typ A (GKB)
– standardowa  (czterostronnie spłaszczone krawędzie PRO)

 

 


Nowa płyta gipsowo-kartonowa - gwarancja idealnie gładkiej powierzchni!

Płyta gipsowo-kartonowa 4PRO posiada wszystkie 4 krawędzie spłaszczone. Dzięki temu możliwe jest wykonanie wszystkich połączeń płyt na płaszczyźnie ściany lub sufitu w sposób optymalny z wykorzystaniem taśmy zbrojącej. Takie rozwiązanie posiada następujące zalety:

 • Doskonała gładkość wykończonej powierzchni.
 • Większa wytrzymałość spoin i mniejsze ryzyko powstawania pęknięć.
 • Szybsze wykończenie spoin - oszczędność czasu do 20 procent.
 • Oszczędność materiału - mniejsze zużycie mas szpachlowych.

Zastosowanie:

•  do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy
•  zalecana do wykonywania zabudów o dużych, intensywnie oświetlonych powierzchniach, gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych.


Właściwości: 

•  przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza  nie przekracza 70%
•  produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych  (wg normy PN-EN 13501-1)
•  nie rozprzestrzeniająca ognia.

RIGIMETR 4PRO  płyta gipsowo-kartonowa typ H2 (GKBI)
– impregnowana  (czterostronnie spłaszczone krawędzie PRO)

 
Zastosowanie:

•  do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy
•  zalecana do wykonywania zabudów o dużych, intensywnie oświetlonych powierzchniach, gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych.


Właściwości: 

 •  przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza  nie przek

DURALINE
– konstrukcyjna płyta gipsowo-kartonowa

 
Zastosowanie:

Konstrukcyjna płyta gipsowo-kartonowa. Posiada rdzeń gipsowy wzmocniony zagęszczonym włóknem szklanym. Obłożona obustronnie kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje się zwiększoną twardością powierzchniową, wytrzymałością i zmniejszoną nasiąkliwością. 
Przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń w systemach suchej zabudowy jako poszycie: okładzin ściennych, ścian działowych, ścian hybrydowych, sufitów podwieszanych, zabudów poddaszy. Polecana do budowy elemetów budowlanych o zwiększonych wymaganiach w zakresie odporności na uderzenia, odporności ogniowej, a zwłaszcza jako poszycie konstrukcjne nośnych ścian w budownictwie szkieletowym.

Profile RIGISTIL

RIGISTIL to opatentowany system profili metalowych (CD RIGISTIL, UD RIGISTIL) i wieszaków przeznaczonych do wykonywania okładzin ścian i sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy z użyciem płyt gipsowo-kartonowych.

System RIGISTIL jest szczególnie przydatny w przypadku adaptacji na cele mieszkalne poddaszy dachów o konstrukcji drewnianej. Zastosowanie wieszaków regulujących odstęp pomiędzy płytą a krokwiami pozwala na zwiększenie warstwy ocieplenia nawet do 25 cm (wieszak CLIPLINE dł. 30 cm) poza płaszczyznę krokwi. Oznacza to, że łączna grubość izolacji cieplnej poddasza może znacznie przekroczyć 30 cm (zależy to od wysokości krokwi).

Prawidłowa konstrukcja poddasza powinna uwzględniać również zapewnienie odpowiednich warunków wilgotnościowych wewnątrz przegrody (paroizolacja i wentylacja ocieplenia).

Akcesoria montażowe systemów suchej zabudowy

Uzupełniając ofertę systemów suchej zabudowy proponujemy Państwu wszelkiego typu akcesoria wykończeniowe:

- profile typowe i profile specjalne, narożnikowe i elastyczne,
- wszelkiego typu narożniki,
- wieszaki i łączniki, klamry i uchwyty, kątowniki,
- taśmy akustyczne, wzmacniające, siateczkowe i narożnikowe,
- wszelkiego typu kołki metalowe i rozporowe oraz wkręty. 


Więcej informacji o produktach RIGIPS: www.rigips.pl